CIOCIA KASIA – pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny

Pracuję z grupką 3-latków w naszym przedszkolu. Na podstawie Programu “KOCHAM PRZEDSZKOLE” prowadzę z nimi zajęcia tematyczne, plastyczne, ruchowe. Skupiamy się głównie na zajęciach plastycznych, ponieważ u małych dzieci zajęcia te kształcą zdolności manualne, które później dziecko wykorzysta do nauki pisania i wykonywania innych czynności. Dziecko ćwiczy więc swoje paluszki i rączki. Zajęcia plastyczne poprawiają w znacznym stopniu koordynację wzrokowo-ruchową, co widać obserwując i porównując rysunki dziecka z różnych okresów rozwoju.

Dzięki różnorodności materiałów plastycznych dziecko może stymulować swoje zdolności twórcze, rozwijać fantazję, myślenie abstrakcyjne. Przedszkolak poszukuje nowych rozwiązań i skojarzeń, ODKRYWA ŚWIAT.

Rysunek samodzielnie wykonany jest dla niego źródłem przyjemności i radości z własnej twórczości. Dzieci bawią się świetnie, spędzają aktywnie czas wspólnie z rówieśnikami.

W naszym przedszkolu wykorzystujemy techniki plastyczne:

  • malowanie pędzlem, rączkami, sznurkiem,
  • wyklejanie,
  • rysowanie kredką, kredą,
  • stemplowanie,
  • lepienie z masy solnej i bezpiecznej plasteliny/ciastoliny.

Pomagam również przy prowadzeniu zajęć ogólnorozwojowych prowadzonych w naszym przedszkolu:

  • język angielski
  • logopedia
  • rytmika
  • zajęcia z elementami integracji sensorycznej

CIOCIA KASIA – pedagog opiekuńczo-wychowawczy, pomoc nauczyciela

W przedszkolu prowadzę zajęcia z plastyką


CIOCIA MAGDA – logopeda, oligofrenopedagog, polonista.

W przedszkolu prowadzę zajęcia GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA


CIOCIA MARYSIA rytmiczka

W przedszkolu prowadzę zajęcia z rytmiki. Jestem absolwentką kierunku rytmika poznańskiej Akademii Muzycznej a także studentką IV roku psychologii stacjonarnej UAM. Moją przygodę z muzyką rozpoczęłam już w przedszkolu i szczególnie miło wspominam zajęcia z rytmiki. Jestem po prostu osobą zakochaną w muzyce. Podczas zajęć zapraszam przedszkolaki do magicznego świata muzyki. Zajęcia z rytmiki polegają przede wszystkim na uwrażliwianiu dzieci na muzykę za pomocą tańca, śpiewu oraz gry na instrumentach. Wszystkie te elementy płynnie przeplatają się na zajęciach w postaci zabaw muzycznych i różnego rodzaju ćwiczeń. Prowadząc zajęcia z rytmiki wykorzystuję metodę Emila Jaques-Dalcroze’a, ale także czerpię z bardziej rodzimych elementów takich jak np. taniec ludowy. Zależy mi, aby zajęcia stwarzały okazję do naturalnego odczuwania muzyki, z którym rodzi się każde dziecko.


CIOCIA KASIAanglista, w trakcie studiów na kierunku: pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny

W przedszkolu prowadzę zajęcia z jęz. angielskiego.

CIOCIA MAŁGOSIA – fizjoterapeuta, rehabilitant.

W przedszkolu prowadzę zajęcia gimnastyczne.