Nowy harmonogram spotkań z rodzicami zostanie podany we wrześniu 2017r.