Nowy harmonogram spotkań z rodzicami zostanie podany we wrześniu 2018r.