Żłobek Niepubliczny “U 7 Krasnoludków” S.C. Małgorzata Koszuta Grażyna Rosa, Luboń, ul. Sobieskiego 50, realizuje projekt pt. „Nowe miejsca opieki w żłobku “U 7 Krasnoludków” nr RPWP.06.04.01-30-0058/18, współfinansowy przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Miastem Luboń.

Okres realizacji projektu: 15.02.2019 – 14.02.2020

W Projekcie utworzono 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, realizowany jest w żłobku w Luboniu (ul. Sobieskiego 50, 62-030 Luboń). W projekcie zagwarantowana jest opieka nad dziećmi obejmującą m.in.:

  • profesjonalną opiekę,
  • wyżywienie,
  • zajęcia z rytmiki

Projekt stanowi odpowiedź na problemy w dostępie do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkujących na terenie miasta Luboń. Grupą docelową projektu są rodzice (48 osób) dzieci zamieszkujących na terenie miasta Luboń deklarujących chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka.


Informacje dotyczące rekrutacji:

Rekrutacja do żłobka została zakończona.

W celu zapisania dziecka na listę rezerwową prosimy pobrać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

Formularz Rekrutacyjny

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza oraz odesłanie scan drogą elektroniczną na adres email:

komorniki@u7krasnoludkow.pl 

(podpisany oryginał formularza wysłanego drogą elektroniczną należy dostarczyć do Żłobka “U 7 Krasnoludków” Luboń, ul. Sobieskiego 50 w godz. 7.00-17.00

Skip to content