Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

       Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

Żłobek Niepubliczny „U 7 Krasnoludków” s.c. Małgorzata Koszuta, Grażyna Rosa (dalej: Żłobek) pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Żłobku, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Żłobek Niepubliczny „U 7 Krasnoludków” s.c. Małgorzata Koszuta, Grażyna Rosa, e-mail: komorniki@u7krasnoludkow.pl
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Adrianna Koszuta, e-mail: ada.koszuta@gmail.com
 3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres 5 lat oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oddział żłobka ” U 7 Krasnoludków” w Komornikach powstał w listopadzie 2014r. Opierając się na doświadczeniach wypracowanych w żłobku w Luboniu zorganizowaliśmy miejsce bezpiecznego, radosnego pobytu dla naszych smyków.
Dzieci w rodzinnej, domowej atmosferze spędzają u nas dzień, pod opieką pedagogów dziecięcych.

Zapewniamy opiekę dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. To już prawie przedszkole.

Program zajęć dodatkowych pozwala rodzicom i maluchom na lepsze poznanie siebie w czasie wspólnej zabawy pod okiem specjalistów: logopedy, rytmiczki, lektora jęz. angielskiego. Rozwijamy wszechstronnie dzieci.


Żłobek jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


Żłobek posiada:

 • 4 kolorowe bawialnie i przytulną sypialnię dla młodszych dzieci,
 • jadalnię,
 • bezpieczny ogródek zabaw,
 • program edukacyjny prowadzony przez pedagogów;
 • zabawa z jęz. angielskim – 2 x w tygodniu
 • zabawy z muzyką i plastyką, tańcem – RYTMIKA – 2 x w tygodniu
 • GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA – zajęcia z logopedą – 1 x w tygodniu
 • ciocie-opiekunki z wykształceniem pedagogicznym, posiadające certyfikat szkolenia I pomocy, z doświadczeniem w opiece nad małymi dziećmi,
 • ceny konkurencyjne,
 • zapewniamy ubezpieczenie NNW dla naszych dzieci.

Plan dnia:

W żłobku mamy 4 grupki:

 • I i II grupka do 2 roku życia,
 • III i IV grupka pow. 2 roku życia to Krasnale.

Plan dostosowany jest do rytmu dnia dzieci, ale uzależniamy go również od nastroju dziecka, warunków pogodowych, do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie, poznajemy jego potrzeby, aby jak najlepiej spędził u nas swój dzień.

Plany dnia do pobrania poniżej:


Jesteśmy partnerem Karty Dużej Rodziny gminy Komorniki. Dla wszystkich rodzin 5+ oferujemy rabat w wysokości 10% na abonament miesięczny dla dziecka uczęszczającego do żłobka.